if(!sessionStorage.getItem("_swa")&&document.referrer.indexOf(location.protocol+"//"+location.host)!== 0){fetch("https://counter.dev/track?"+new URLSearchParams({referrer:document.referrer,screen:screen.width+"x"+screen.height,user:"shainave",utcoffset:"2"}))};sessionStorage.setItem("_swa","1");

PLAY: Titus Andronicus
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Saturninus
CONTEXT:
SATURNINUS
No, Titus, no; the emperor needs her not,
Nor her, nor thee, nor any of thy stock:
I’ll trust, by leisure, him that mocks me once;
Thee never, nor thy traitorous haughty sons,
Confederates all thus to dishonour me.
Was there none else in Rome to make a stale,
But Saturnine? Full well, Andronicus,
Agree these deeds with that proud brag of thine,
That said’st I begged the empire at thy hands.
TITUS ANDRONICUS
O monstrous! what reproachful words are these?

DUTCH:
De keizer, Titus, neen! behoeft haar niet,
Noch haar, noch u, noch iemand van uw stam.


MORE:
Stock=Family
Trust by leisure=Will hesitate to trust
Haughty=Proud, arrogant
Confederate=Associate (not normally in a good sense)
Stale=Laughing-stock, dupe; decoy or bait set up as a lure
Brag=Boast
Compleat:
Stock=Een stam, blok, geslacht, kapitaal
Haughty=Hoogmoedig, verwaand, opgeblaazen, trots
Confederate=Een bondgenoot, bondverwant, metverwant
To make on a stale (property or stalking-horse) to one’s design=Iemand gebruiken om ons oogmerk te bereiken
To brag=Pochen, roemen, opsnyen

Topics: trust, betrayal

PLAY: Titus Andronicus
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Saturninus
CONTEXT:
SATURNINUS
No, Titus, no; the emperor needs her not,
Nor her, nor thee, nor any of thy stock:
I’ll trust, by leisure, him that mocks me once;
Thee never, nor thy traitorous haughty sons,
Confederates all thus to dishonour me.
Was there none else in Rome to make a stale,
But Saturnine? Full well, Andronicus,
Agree these deeds with that proud brag of thine,
That said’st I begged the empire at thy hands.
TITUS ANDRONICUS
O monstrous! what reproachful words are these?

DUTCH:
Goed strookt dit doen met uw gepoch, dat ik
Het keizerschap aan u hebt afgebedeld.

MORE:
Stock=Family
Trust by leisure=Will hesitate to trust
Haughty=Proud, arrogant
Confederate=Associate (not normally in a good sense)
Stale=Laughing-stock, dupe; decoy or bait set up as a lure
Brag=Boast
Compleat:
Stock=Een stam, blok, geslacht, kapitaal
Haughty=Hoogmoedig, verwaand, opgeblaazen, trots
Confederate=Een bondgenoot, bondverwant, metverwant
To make on a stale (property or stalking-horse) to one’s design=Iemand gebruiken om ons oogmerk te bereiken
To brag=Pochen, roemen, opsnyen

Topics: trust, betrayal

PLAY: King Henry VI Part 1
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Joan la Pucelle
CONTEXT:
JOAN LA PUCELLE
(…)Ask me what question thou canst possible,
And I will answer unpremeditated:
My courage try by combat, if thou darest,
And thou shalt find that I exceed my sex.
Resolve on this, thou shalt be fortunate,
If thou receive me for thy warlike mate.
CHARLES
Thou hast astonish’d me with thy high terms:
Only this proof I’ll of thy valour make,
In single combat thou shalt buckle with me,
And if thou vanquishest, thy words are true;
Otherwise I renounce all confidence.

DUTCH:
Vraag mij naar alles wat gij vragen kunt,
Onvoorbereid zal ik u antwoord geven;
Toets in den strijd, indien gij durft, mijn moed,
Bevinden zult gij, meer ben ik dan vrouw.
Neem uw besluit; — gij hebt geluk op aard,
Wanneer gij mij als strijdgenoot aanvaardt.

MORE:
Resolve=Be assured, know this
High terms=Pompous words
Proof=Trial
Buckle=Grapple
Confidence=Trust

Compleat:
To resolve upon something=Iets bepaalen
I know not what to resolve on=Ik weet niet wat ik besluiten zal
Proof=Beproeving
To buckle together=Worstelen, schermutselen
To repose an entire confidence in one=Een volkomen betrouwen op iemand stellen

Topics: trust, language, dispute, truth

PLAY: Cymbeline
ACT/SCENE: 1.6
SPEAKER: Iachimo
CONTEXT:
All of her that is out of door, most rich!
If she be furnished with a mind so rare,
She is alone th’ Arabian bird, and I
Have lost the wager. Boldness be my friend.
Arm me, audacity, from head to foot,
Or like the Parthian I shall flying fight—
Rather, directly fly.
IMOGEN (reading):
He is one of the noblest note, to whose
kindnesses I am most infinitely tied. Reflect upon
him accordingly as you value your trust. – Leonatus

DUTCH:
O, driestheid, wees mijn vriend,
En wapen, stoutheid, mij van top tot teen!
Of als de Parth, moet ik al vluchtend vechten,
Neen, vluchten en niets meer.


Proverb: As rare as the Phoenix

Arabian bird=Phoenix (never is there more than one Phoenix in the world at one time)
Out of door=External, outward appearance
Value your trust=Value the charge entrusted to you. (Some editors have this as ‘truest’, making this the close of the letter.)
Reflect upon=Consider him

Compleat:
Boldness=Stoutheyd, koenheyd, vrymoedigheyd, onvertsaagheyd
Audacity=Stoutheyd
It would be well for every one to reflect upon himself=’t Zou wel zyn dat een yder zich zelven aanmerkte; ‘t was goed dat elk op zich zelven lette
To lay a wager=Wedden, een wedspel aan gaan
Wager of law=Aanbieding van te beedigen, dat men zynen eyscher niets schuldig is

Burgersdijk notes:
Uw getrouwsten Leonatus. Hier is de gissing van Mason gevolgd, die, éene letter e bijvoegende, leest your truest Leonatus. Imogeen loopt den brief haastig door en deelt dan aan Jachimo, die inmiddels bij zichzelf gesproken heeft, beleefd het slot, dat op hem betrekking heeft, mede. Wil men de lezing der folio-uitgave behouden: as you value your trust, dan moet men dit, veel minder eenvoudig, als eene soort van bezwering opvatten: „zoo waar gij uwe bezworen trouw in eere houdt” en aannemen, dat Imogeen uit het midden van den brief eenige woorden hardop leest, dan de lezing ten einde brengt en alleen de onderteekening weder uitspreekt.

Topics: appearance, intellect, value, trust, judgment, proverbs and idioms

PLAY: King Henry VI Part 3
ACT/SCENE: 4.4
SPEAKER: Queen Elizabeth
CONTEXT:
QUEEN ELIZABETH
I am inform’d that he comes towards London,
To set the crown once more on Henry’s head:
Guess thou the rest; King Edward’s friends must down,
But, to prevent the tyrant’s violence,—
For trust not him that hath once broken faith,—
I’ll hence forthwith unto the sanctuary,
To save at least the heir of Edward’s right:
There shall I rest secure from force and fraud.
Come, therefore, let us fly while we may fly:
If Warwick take us we are sure to die.

DUTCH:
Want die eens trouwe brak, zij nooit vertrouwd

MORE:

Proverb: Trust not him that hath once broken faith (broken his word)
Proverb: he that once deceives is ever suspected

Down=Fall, be defeated

Compleat:
To bring down=Beneden brengen, onderbrengen, vernederen

Topics: trust, suspicion, proverbs and idioms

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 1.1
SPEAKER: Lafew
CONTEXT:
COUNTESS
What hope is there of his majesty’s amendment?
LAFEW
He hath abandoned his physicians, madam; under whose
practices he hath persecuted time with hope, and
finds no other advantage in the process but only the
losing of hope by time.
COUNTESS
This young gentlewoman had a father, —O, that
‘had’! how sad a passage ’tis! —whose skill was
almost as great as his honesty; had it stretched so
far, would have made nature immortal, and death
should have play for lack of work. Would, for the
king’s sake, he were living! I think it would be
the death of the king’s disease.

DUTCH:
Hij heeft aan zijne artsen hun afscheid gegeven, mevrouw, nadat hij onder hunne behandeling den tijd met hoop vervolgd had, en er op den duur geen ander voordeel van heeft, dan dat hij met den tijd de hoop verloor.

MORE:
Amendment=Recovery
Persecute=To afflict, to harass; not very intelligibly used.
Persecuted time with hope=Wasted his time hoping for a cure.
Passage=Punning on passing
Compleat:
Persecute=Lastig vallen; vervolgen.

Topics: hope/optimism, remedy, time, trust, life, death

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 3.6
SPEAKER: Fool
CONTEXT:
EDGAR
The foul fiend bites my back.
FOOL
He’s mad that trusts in the tameness of a wolf, a horse’s health, a boy’s love, or a whore’s oath.

DUTCH:
Hij is gek die vertrouwt op de makheid van een wolf, de gezondheid van een paard, de liefde van een jongen of de eed van een hoer./
Alleen een gek vertrouwt op de tamheid van een wolf, de ge-
zondheid van een paard, de liefde van een jongen of de eed van een hoer.

MORE:

Topics: gullibility, madness, betrayal, trust, deceit

PLAY: Macbeth
ACT/SCENE: 1.7
SPEAKER: Macbeth
CONTEXT:
He’s here in double trust:
First, as I am his kinsman and his subject,
Strong both against the deed; then, as his host,
Who should against his murderer shut the door,
Not bear the knife myself.

DUTCH:
Hier dekt hem dubb’le hoede

MORE:
Schmidt:
Trust=A state of being confided to another’s care and guard

Topics: trust

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Bassanio
CONTEXT:
SHYLOCK
Then meet me forthwith at the notary’s.
Give him direction for this merry bond,
And I will go and purse the ducats straight,
See to my house left in the fearful guard
Of an unthrifty knave, and presently
I will be with you.
ANTONIO
Hie thee, gentle Jew.
The Hebrew will turn Christian. He grows kind.
BASSANIO
I like not fair terms and a villain’s mind.
ANTONIO
Come on. In this there can be no dismay.
My ships come home a month before the day.

DUTCH:
k Vertrouw geen goedheid van een boos gemoed

MORE:
There can be no dismay=No cause for concern
Compleat:
Dismay=Vreeze

Topics: emotion and mood, misquoted

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 3.6
SPEAKER: Parolles
CONTEXT:
BERTRAM
I know thou’rt valiant; and, to the possibility of
thy soldiership, will subscribe for thee. Farewell.
PAROLLES
I love not many words.
SECOND LORD
No more than a fish loves water. Is not this a
strange fellow, my lord, that so confidently seems
to undertake this business, which he knows is not to
be done; damns himself to do and dares better be
damned than to do’t?
FIRST LORD
You do not know him, my lord, as we do: certain it
is that he will steal himself into a man’s favour and
for a week escape a great deal of discoveries; but
when you find him out, you have him ever after.

DUTCH:
Niet meer dan de visch van het water . – Is dat niet
een kostelijke kerel, graaf, die schijnbaar zoo vol vertrouwen deze zaak op zich neemt, schoon hij weet, dat
zij onuitvoerbaar is, zich verdoemt om haar te volbrengen
en tech eer verdoemd zou willen zijn dan haar uitvoeren?

MORE:
Proverb: To love it no more than (as well as) a fish loves water
Subscribe=Surety, guarantee
Steal himself=Creep furtively, insinuate himself
Compleat:
Subscribe=Onderschryven
Steal=Doorsluypen

Topics: language, work, trust

PLAY: Hamlet
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Claudius
CONTEXT:
POLONIUS
We heard it all.—My lord, do as you please.
But, if you hold it fit, after the play
Let his queen mother all alone entreat him
To show his grief. Let her be round with him,
And I’ll be placed, so please you, in the ear
Of all their conference. If she find him not,
To England send him or confine him where
Your wisdom best shall think.
CLAUDIUS
It shall be so.
Madness in great ones must not unwatched go.

DUTCH:
Uw raad staat me aan; ‘n Hooggeplaatste en gek mag vrij niet gaan /
Dat zal ik, want de waanzin van vorstenzonen eist een wakend oog. /
‘t Zij zoo. Onderwijl Waanzin bij grooten eischt een oog in ‘t zeil.

MORE:
Schmidt:
Round=roundly, straightforwardly and without much ceremony:
Compleat:
To have a round delivery (or clear utterance)=Glad ter taal zyn
Round about=Rondt-om

Topics: madness, caution, trust, order/society

PLAY: King Henry VI Part 2
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Queen Margaret
CONTEXT:
First note that he is near you in descent,
And should you fall, he as the next will mount.
Meseemeth then it is no policy,
Respecting what a rancorous mind he bears
And his advantage following your decease,
That he should come about your royal person
Or be admitted to your highness’ council.
By flattery hath he won the commons’ hearts,
And when he please to make commotion,
‘Tis to be fear’d they all will follow him.
Now ’tis the spring, and weeds are shallow-rooted;
Suffer them now, and they’ll o’ergrow the garden
And choke the herbs for want of husbandry.
The reverent care I bear unto my lord
Made me collect these dangers in the duke.
If it be fond, call it a woman’s fear;
Which fear if better reasons can supplant,
I will subscribe and say I wrong’d the duke.
My Lord of Suffolk, Buckingham, and York,
Reprove my allegation, if you can;
Or else conclude my words effectual.

DUTCH:
t Is voorjaar nog en ‘t onkruid vlak van wortels;
Verschoont gij ‘t nu, het overgroeit den hof
En bij verzuim verstikt het al ‘t gezaaide.

MORE:

Meseemeth=It seems to me
No policy=Not wise
Respecting=Considering
Commotion=Rebellion
Husbandry=Care, cultivation, tillage
Collect=Conclude, gather
Fond=Foolish
Subscribe=Admit, confess to being in the wrong
Reprove=Disprove, confute

Compleat:
It seems to me=Heet schynt my toe
Respect=Achting, inzigt
Commotion=Beweeging, beroerte, oproer, oploop
Husbandry=Landbouw
Fond (foolish)=Dwaas
Subscribe (submit or consent)=Iet toestaan, zich ergens aan onderwerpen
To reprove=Bestraffen, berispen

Topics: respect, reputation, trust, gullibility, wisdom

PLAY: King Henry VI Part 2
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Queen Margaret
CONTEXT:
Small curs are not regarded when they grin;
But great men tremble when the lion roars;
And Humphrey is no little man in England.
First note that he is near you in descent,
And should you fall, he as the next will mount.
Meseemeth then it is no policy,
Respecting what a rancorous mind he bears
And his advantage following your decease,
That he should come about your royal person
Or be admitted to your highness’ council.
By flattery hath he won the commons’ hearts,
And when he please to make commotion,
‘Tis to be fear’d they all will follow him.

DUTCH:
Wie let er op, als kleine hondjens keffen?
Doch brult de leeuw, dan sidd’ren groote mannen;

MORE:

Small curs=Small dogs
Meseemeth=It seems to me
No policy=Not wise
Respecting=Considering
Commotion=Rebellion

Compleat:
Cur (curr)=Hond
It seems to me=Heet schynt my toe
Respect=Achting, inzigt
Commotion=Beweeging, beroerte, oproer, oploop

Topics: respect, reputation, trust, gullibility, wisdom

PLAY: All’s Well that Ends Well
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Countess
CONTEXT:
COUNTESS
I will now hear; what say you of this gentlewoman?
STEWARD
Madam, the care I have had to even your content, I
wish might be found in the calendar of my past
endeavours; for then we wound our modesty and make
foul the clearness of our deservings, when of
ourselves we publish them.
COUNTESS
What does this knave here? Get you gone, sirrah:
the complaints I have heard of you I do not all
believe: ’tis my slowness that I do not; for I know
you lack not folly to commit them, and have ability
enough to make such knaveries yours.
CLOWN
‘Tis not unknown to you, madam, I am a poor fellow.
COUNTESS
Well, sir.
CLOWN
No, madam, ’tis not so well that I am poor, though
many of the rich are damned: but, if I may have
your ladyship’s good will to go to the world, Isbel
the woman and I will do as we may.

DUTCH:
[D]e klachten, die ik over u hoorde, wil ik niet alle gelooven; ‘t is uit lankmoedigheid, dat ik het niet doe; want ik weet, dat het u niet aan dwaasheid ontbreekt om zulke streken te begaan, en dat gij handigheid genoeg hebt om ze uit te voeren .

MORE:
Slowness=Dullness of intellect or comprehension (OED)
Folly=Perversity of judgment, absurdity
Knaveries=Roguish tricks
Even=Make even, even out
Compleat:
Slowness=Traagheyd, loomheyd
Folly (vice, excess, imperfection)=Ondeugd, buitenspoorigheid, onvolmaaktheid
Knavery=Guitery, boertery
To een=Effenen, vereffenen, effenmaaken, gelykmaaken

Topics: insult, offence, integrity, truth, trust, gullibility

PLAY: The Merchant of Venice
ACT/SCENE: 5.1
SPEAKER: Lorenzo
CONTEXT:
LORENZO
The reason is your spirits are attentive.
For do but note a wild and wanton herd,
Or race of youthful and unhandled colts,
Fetching mad bounds, bellowing and neighing loud,
Which is the hot condition of their blood—
If they but hear perchance a trumpet sound,
Or any air of music touch their ears,
You shall perceive them make a mutual stand,
Their savage eyes turned to a modest gaze
By the sweet power of music.
Therefore the poet
Did feign that Orpheus drew trees, stones, and floods
Since naught so stockish, hard, and full of rage,
But music for the time doth change his nature.
The man that hath no music in himself,
Nor is not moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems, and spoils.
The motions of his spirit are dull as night,
And his affections dark as Erebus.
Let no such man be trusted. Mark the music.

DUTCH:
Heeft iemand in zichzelve geen muziek; roert hem de meng’ling niet van zoete tonen; die man deugt tot verraad, tot list en roof.

MORE:
CITED IN US LAW:
In re Fraley, 189 Bankr. 398, 400 (1995). Court: “Moreover, should we not trust the debtors’ request to have music in his house? After all, ‘the man that hath no music in himself… let no such man be trusted.’”
People v. Ziegler, 29 Misc.2d 429, 436 (1961).

Feign=Imagine, invent
Stockish=Unfeeling
Erebus=place of darkness, hell
Affections=Natural disposition, mental tendency
Compleat:
Affection=Geneegenheid, toegeneegenheid, aandoening

Topics: emotion and mood, misquoted

PLAY: Othello
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Iago
CONTEXT:
Thus do I ever make my fool my purse.
For I mine own gained knowledge should profane
If I would time expend with such a snipe
But for my sport and profit. I hate the Moor,
And it is thought abroad that ’twixt my sheets
He’s done my office. I know not if ’t be true,
But I, for mere suspicion in that kind,
Will do as if for surety. He holds me well.
The better shall my purpose work on him.
Cassio’s a proper man. Let me see now,To get his place and to plume up my will
In double knavery. How? How? Let’s see.
After some time, to abuse Othello’s ear
That he is too familiar with his wife.
He hath a person and a smooth dispose
To be suspected, framed to make women false.
The Moor is of a free and open nature
That thinks men honest that but seem to be so,
And will as tenderly be led by th’ nose
As asses are.
I have ’t. It is engendered! Hell and night
Must bring this monstrous birth to the world’s light.

DUTCH:
De Moor is gul en open van natuur,
Waant ieder eerlijk, die slechts eerlijk schijnt,
En laat zoo zachtkens bij den neus zich leiden,
Als ezels ‘t laten doen.

MORE:

Snipe=Bird, also ‘worthless’ fellow, simpleton
Gained knowledge=Practical experience
In that kind=In that regard
‘Twixt=Betwixt (between)
Surety=Certainty
Holds me well=Respects, has a good opinion of
Purpose=Plan

Compleat:
Snipe=Snip, snep
Betwixt=Tusschen, tusschenbeide
Betwixt the devil and the red sea=Tusschen hangen en worgen
Purpose (design, resolution, project)=Voorneemen, besluit, ontwerp

Topics: honesty, gullibility, trust, suspicion, respect, learning/education, age/experience, conspiracy

PLAY: King Henry VI Part 2
ACT/SCENE: 4.4
SPEAKER: Saye
CONTEXT:
BUCKINGHAM
Trust nobody, for fear you be betray’d.
SAYE
The trust I have is in mine innocence,
And therefore am I bold and resolute.

DUTCH:
Het volst vertrouwen stel ik op mijn onschuld,
En daarom ben ik moedig en gerust.

MORE:

Proverb: Innocence is bold

Schmidt:
Bold=Daring, insolent
Resolute=Having a fixed purpose, determined, full of bold decision

Compleat:
Bold=Stout, koen, vrymoedig, onbevreesd, onverslaagd, vrypostig
Resolute=Onbeschroomd, onbeteuterd, onversaagd

Topics: trust, betray, proverbs and idioms

PLAY: Othello
ACT/SCENE: 3.3
SPEAKER: Iago
CONTEXT:
I am glad of this, for now I shall have reason
To show the love and duty that I bear you
With franker spirit. Therefore, as I am bound,
Receive it from me. I speak not yet of proof.
Look to your wife, observe her well with Cassio.
Wear your eyes thus, not jealous nor secure.
I would not have your free and noble nature
Out of self-bounty be abused. Look to ’t.
I know our country disposition well.
In Venice they do let God see the pranks
They dare not show their husbands. Their best conscience
Is not to leave ’t undone, but keep’t unknown.

DUTCH:
Ik ben met onzen landaard wel vertrouwd;
Men laat bij ons den hemel treken zien,
Die de gemaal niet zien mag; ‘t reinst geweten
Zegt daar niet:laat het na”, maar: houdt verborgen.”

MORE:

Proverb: Live charily if not chastely

Secure=Free from suspicion
Self-bounty-Innate generosity
Revolt=Unfaithfulness
Best conscicence=Highest morality

Topics: love, honesty, trust, betrayal, suspicion, evidence, marriage, proverbs and idioms

PLAY: Othello
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Iago
CONTEXT:
IAGO
Thou art sure of me. Go, make money. I have told thee often, and I re-tell thee again and again, I hate the Moor. My cause is hearted. Thine hath no less reason. Let us be conjunctive in our revenge against him. If thou canst cuckold him, thou dost thyself a pleasure, me a sport. There are many events in the womb of time which will be delivered. Traverse, go, provide thy money. We will have more of this tomorrow. Adieu.

DUTCH:
De tijd gaat groot van allerlei voorvallen, die in de geboorte zijn. Opgerukt, ga, zorg voor geld.

MORE:

Be conjunctive=Join forces
Hearted=Seated in the heart
Cuckold=To make a cuckold

Topics: time, money, reason, dispute, trust, unity/collaboration, revenge, conspiracy

PLAY: Macbeth
ACT/SCENE: 1.4
SPEAKER: Duncan
CONTEXT:
There’s no art
To find the mind’s construction in the face.
He was a gentleman on whom I built
An absolute trust.

DUTCH:
Er is geen kunst,
Die ‘s menschen ziel leert lezen op ‘t gelaat

MORE:

Schmidt:
Art=The power of doing something not taught by nature, skill, dexterity
Construction=Interpretation
Compleat:
Art (Cunning or Industry)=Behendigheid, gebranderheid, narstigheid
Construction=Saamenstelling, saamenvoeging, gebouw, uitlegging
We ought to make the best construction of other men’s words=Men behoort de woorden van anderen ten besten te duiden
Construction=Woordenschikking
Proverbs: “The face is the index of the heart” (1575) or the older proverb “Deem not after the face” (1395)
CITED IN IRISH LAW:
Doherty (A. P. U. M.) -v- Quigley [2011] IEHC 361 (05 July 2011)/[2011] IEHC 361
CITED IN US LAW:
U.S. v. Vines, 214 F.Supp. 642, 645 (N.D.N.Y. 1963)(Foley, J.);
CITED IN EU LAW:
W. -v- W. [2009] IEHC 542 (18 December 2009) (cited in turn in High Court of Ireland, McDonald -v- Conroy & Ors [2017] IEHC 559 (09 October 2017))
‘In Shakespeare’s play Macbeth, Duncan says about the deceitful main character: “There’s no art to find the mind’s construction in the face: he was a gentlemen on whom I built an absolute trust”.’

Topics: appearance, deceit, trust, honesty, cited in law, still in use, proverbs and idioms

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Queen Katherine
CONTEXT:
QUEEN KATHERINE
In England
But little for my profit. Can you think, lords,
That any Englishman dare give me counsel,
Or be a known friend, ’gainst his Highness’ pleasure,
Though he be grown so desperate to be honest,
And live a subject? Nay, forsooth. My friends,
They that must weigh out my afflictions,
They that my trust must grow to, live not here.
They are, as all my other comforts, far hence
In mine own country, lords.

DUTCH:
Neen, neen, mijn vrienden,
In staat om mijnen kommer op te wegen,
Die mijn vertrouwen hebben, zijn niet hier.

MORE:
Desperate=Reckless
Forsooth=In truth
Weigh out=Assess, evaluate
Compleat:
Desperate=Wanhoopig, vertwyfeld, verwoed, roekeloos
Forsooth=Zeker, trouwens
To weigh=Weegen, overweegen

Topics: trust, order/society

PLAY: King Henry VI Part 1
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Joan la Pucelle
CONTEXT:
JOAN LA PUCELLE
(…)Ask me what question thou canst possible,
And I will answer unpremeditated:
My courage try by combat, if thou darest,
And thou shalt find that I exceed my sex.
Resolve on this, thou shalt be fortunate,
If thou receive me for thy warlike mate.
CHARLES
Thou hast astonish’d me with thy high terms:
Only this proof I’ll of thy valour make,
In single combat thou shalt buckle with me,
And if thou vanquishest, thy words are true;
Otherwise I renounce all confidence.

DUTCH:
Ik sta verbaasd van uwe fiere taal;
En deze proef slechts wensch ik van uw moed

MORE:
Resolve=Be assured, know this
High terms=Pompous words
Proof=Trial
Buckle=Grapple
Confidence=Trust

Compleat:
To resolve upon something=Iets bepaalen
I know not what to resolve on=Ik weet niet wat ik besluiten zal
Proof=Beproeving
To buckle together=Worstelen, schermutselen
To repose an entire confidence in one=Een volkomen betrouwen op iemand stellen

Topics: trust, language, dispute, truth

PLAY: King Henry V
ACT/SCENE: 2.1
SPEAKER: Nym
CONTEXT:
NYM
Faith, I will live so long as I may, that’s the certain of it. And when I cannot live any longer, I will do as I may. That is my rest; that is the rendezvous of it.
BARDOLPH
It is certain, corporal, that he is married to Nell Quickly, and certainly she did you wrong, for you were troth-plight to her.
NYM
I cannot tell. Things must be as they may. Men may sleep, and they may have their throats about them at that time, and some say knives have edges. It must be as it may. Though patience be a tired mare, yet she will plod. There must be conclusions. Well, I cannot tell.

DUTCH:
Het moet gaan, zooals het wil; al is
geduld een afgejakkerde knol, voortploeteren doet het
toch.

MORE:

Rendezvous=Refuge, retreat
Troth-plight=Betrothed
Patience be a tired mare=Patience is wearing thin

Compleat:
Troth=Trouw
In troth=Ter goeder trouw

Topics: fate/destiny, patience, trust

PLAY: Titus Andronicus
ACT/SCENE: 4.2
SPEAKER: Aaron
CONTEXT:
AARON
Why, so, brave lords! when we join in league,
I am a lamb: but if you brave the Moor,
The chafed boar, the mountain lioness,
The ocean swells not so as Aaron storms.
But say, again; how many saw the child?
NURSE
Cornelia the midwife and myself;
And no one else but the delivered empress.
AARON
The empress, the midwife, and yourself:
Two may keep counsel when the third’s away:
Go to the empress, tell her this I said.

DUTCH:
De keizerin, de vroedvrouw en gijzelf;
Twee zwijgen wel, wanneer de derde ontbreekt.

MORE:
Proverb: Three (two) may keep counsel if two (one) be away
Proverb: Two people can keep a secret when one is subtracted

Brave=Confront, defy
Chafed=Enraged
Swells not=Doesn’t rage
Compleat:
To brave=Trotsen, braveeren, trotseeren, moedig treden
To chafe=Verhitten, tot toorn ontsteeken, verhit zyn van gramschap, woeden
In a chafe=Hy brandt van toorn
To swell=Opblaazen

Topics: proverbs and idioms, still in use, secrecy, trust

PLAY: King Henry V
ACT/SCENE: 4.3
SPEAKER: King Henry
CONTEXT:
We few, we happy few, we band of brothers;
For he today that sheds his blood with me
Shall be my brother; be he ne’er so vile,
This day shall gentle his condition;
And gentlemen in England now abed
Shall think themselves accursed they were not here,
And hold their manhoods cheap whiles any speaks
That fought with us upon Saint Crispin’s day.

DUTCH:
Ons, wein’gen, ons, gelukkigen, ons, broeders;
Want wie vandaag met mij zijn bloed vergiet,
Hij zal mijn broeder zijn;

MORE:

Feast of Crispian: 25 October

Vile=Lowly born
Gentle his condition=Turn him in to a gentleman

Topics: conflict, friendship, trust, relationship

PLAY: King Henry IV Part 2
ACT/SCENE: 1.3
SPEAKER: Archbishop
CONTEXT:
What trust is in these times?
They that, when Richard lived, would have him die
Are now become enamored on his grave.
Thou, that threw’st dust upon his goodly head
When through proud London he came sighing on
After th’ admired heels of Bolingbroke,
Criest now “O earth, yield us that King again,
And take thou this!” O thoughts of men accursed!
Past and to come seems best; things present, worst.

DUTCH:
Wie kan deze eeuw betrouwen?

MORE:

Accursed=Cursed, doomed to misery and destruction
Heels=Applied to persons attended or pursued by others

Topics: trust

PLAY: King Henry VIII
ACT/SCENE: 2.1
SPEAKER: Buckingham
CONTEXT:
BUCKINGHAM
Henry the Seventh succeeding, truly pitying
My father’s loss, like a most royal prince,
Restored me to my honours, and, out of ruins,
Made my name once more noble. Now his son,
Henry the Eighth, life, honour, name and all
That made me happy at one stroke has taken
For ever from the world. I had my trial,
And, must needs say, a noble one; which makes me,
A little happier than my wretched father:
Yet thus far we are one in fortunes: both
Fell by our servants, by those men we loved most;
A most unnatural and faithless service!
Heaven has an end in all: yet, you that hear me,
This from a dying man receive as certain:
Where you are liberal of your loves and counsels
Be sure you be not loose; for those you make friends
And give your hearts to, when they once perceive
The least rub in your fortunes, fall away
Like water from ye, never found again
But where they mean to sink ye. All good people,
Pray for me! I must now forsake ye: the last hour
Of my long weary life is come upon me. Farewell:
And when you would say something that is sad,
Speak how I fell. I have done; and God forgive me!

DUTCH:
Weest nimmer roek’loos; zij toch, wien gij vriendschap,
Uw gansche hart schenkt, vallen, als ze een lek
In uw geluk zien, van u af als water,
En komen niet terug dan als een draaikolk,
Die zuigend u verzinkt

MORE:
Liberal=Free
Loose=Careless
Counsels=Secrets
Rub=Obstacle, blot
Sink=Ruin
Compleat:
Liberal=Mild, milddaadig, goedertieeren, openhartig
Loose=Los, ruym, ongebonden
Rub=Een beletsel, hinderpaal
To sink=Zinken, te gronde gaan, verzinken

Topics: wisdom, caution, trust

PLAY: King Henry VI Part 2
ACT/SCENE: 3.1
SPEAKER: Queen Margaret
CONTEXT:
Ah, what’s more dangerous than this fond affiance!
Seems he a dove? His feathers are but borrowed,
For he’s disposed as the hateful raven:
Is he a lamb? His skin is surely lent him,
For he’s inclined as is the ravenous wolf.
Who cannot steal a shape that means deceit?
Take heed, my lord; the welfare of us all
Hangs on the cutting short that fraudful man.

DUTCH:
Is hij een lam? zijn vacht in hem geleend;
Als van een fellen wolf is zijn gemoed.
Wie steelt geen mom, als hij bedriegen wil?
Vrees op uw hoede, heer; ons aller welzijn
Hangt aan ‘t voorkómen van dien valschen man.

MORE:

Proverb: A wolf in sheep’s clothing (‘His skin is surely lent him’)

Raven=Symbolic of a bad omen
Fond=Foolish
Affiance=Confidence
Steal a shape=Create a false impression or appearance
Hateful=Deserving hate
Hangs on=Depends on

Compleat:
Fond (foolish)=Dwaas
Affiance=Vertrouwen, hoop
Hatefull=Haatelyk
These things seem to hang one upon the other=Deeze zaaken schynen van malkander af te hangen

Topics: deceit, appearance, good and bad, trust, betrayal, caution

PLAY: King Lear
ACT/SCENE: 4.2
SPEAKER: Albany
CONTEXT:
GONERILL
I have been worth the whistle.
ALBANY
You are not worth the dust which the rude wind
Blows in your face. I fear your disposition.
That nature, which condemns its origin
Cannot be bordered certain in itself.
She that herself will sliver and disbranch
From her material sap perforce must wither
And come to deadly use.
Burgersdijk notes:
Weleer was ik nog ‘t fluiten waard. Een Engelsch spreekwoord zegt: „Het is een armzalige hond, die het fluiten niet waard is.”

DUTCH:
O Goneril,
je bent het stof niet waard dat ruwe wind
jou in ’t gezicht blaast./
Gij zijt het stof niet waard, dat de ruwe wind
U in ‘t gelaat blaast.

MORE:
Proverb: It is a poor dog that is not worth the whistling
Schmidt:
Dust (fig.)= for any worthless thing: “vile gold, dross, dust”
Sliver and disbranch=Detach, break or tear a branch from a tree
Wither and come to deadly use=Degenerate and die
Fear=Have concerns about
Compleat:
Disposition (of mind)=Gesteltenis van gemoed
Deadly=Doodelyk, gruwelyk

Topics: nature, insult, trust, loyalty, relationship

PLAY: The Tempest
ACT/SCENE: 1.2
SPEAKER: Miranda
CONTEXT:
PROSPERO
(…) And my trust,
Like a good parent, did beget of him
A falsehood in its contrary as great
As my trust was, which had indeed no limit,
A confidence sans bound. He being thus lorded,
Not only with what my revenue yielded
But what my power might else exact, like one
Who having into truth, by telling of it,
Made such a sinner of his memory
To credit his own lie—he did believe
He was indeed the duke, out o’ th’ substitution
And executing th’ outward face of royalty,
With all prerogative. Hence his ambition growing—
Dost thou hear?
MIRANDA
Your tale, sir, would cure deafness.

DUTCH:
Uw verhaal zou doof heid heelen.

MORE:
Schmidt:
Beget (Followed by of: “my trust, like a good parent, did b. of him a falsehood”)=Produce; create.
Contrary=a thing or state of opposite qualities (“a falsehood in its c. as great,”=A falseness of equal magnitude)
Exact=To demand authoritatively, to extort
Credit=To believe (“Made such a sinner of his memory / To credit his own lie”=Deluded memory into believing his own lie)
Out o’th’ =By virtue of
Executing (“executing th’ outward face of”)=Playing the part of
Compleat:
Beget=Gewinnen, teelen, voortbrengen, verkrygen
Idleness begets beggary=Luiheid veroorzaakt bederlaary
The first accident must naturally beget the second=Het eene toeval moet noodwendig het andere voortbrengen

Topics: trust, betrayal, ambition, honesty, authority

Go to Top